GRATIS kennismaken? Het is mogelijk om via de afspraken kalender een gratis kennismakingsgesprek te boeken.


1e consult is een intake 60-90 min  EN een vervolgconsult 20-30 min, 1 (of 2) week later. Totaal €100
Vervolgconsult afhankelijk van tijd 20 – 50 min € 50,00 – € 100,00
Kinderen tot en met 4 jaar 1e consult (is een intake en een vervolgconsult 1 (of 2) weken later. Totaal €80
Acuut consult afhankelijk van tijd 15-30 min € 20,00 –  € 50,00

FACTUUR EN BETALING

Facturering van het consult(en) is eind van de maand en de factuur wordt digitaal naar u verzonden. De betaling kan contant of d.m.v. een machtiging welke op de 22e de volgende maand na het consult wordt geïnd. De aanvullende verzekering staat los van uw eigen bijdrage en een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden (deels) het consult.

BIJZONDERE TARIEVEN

Tarieven op aanvraag:

 • consulten m.b.t. begeleiding bij vaccinaties
  • voorbereiden op de vaccinaties
  • ontstoren van de vaccinaties
  • een alternatief indien je geen vaccinatie(s) wilt, Homeopathische profylaxis volgens de methode van dr. Isaac Golden
 • Vastenkuur Ayunar
  • homeopathie i.c.m. natuurgeneeskunde
  • een 2x per jaar terugkerende kuur in het voorjaar en najaar (FB events voor data)

HUISBEZOEK EN VERHINDERING

Voor een huisbezoek in Hardenberg worden dezelfde tarieven gehanteerd, niets extra’s.

Bij verhindering van een afspraak gelieve dit voor 24 uur doorgeven om te voorkomen dat u afspraak in rekening wordt gebracht.

VERGOEDINGEN ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN

Vrijwel alle ziektekostenverzekeringen vergoeden een groot deel van de homeopathische behandelingen van therapeuten die zijn aangesloten bij de NVKH. De vergoeding valt onder de aanvullende verzekering en staat los van uw eigen risico. Voor de hoogte van de vergoedingen dient u uw polis te raadplegen. U declareert de consulkosten bij uw zorgverzekeraar, na betaling van de rekening aan mij.